facebook tracking

Naturskyddsföreningens ideella traineeprogram 2021-2022 söker deltagare

Vill du engagera dig ideellt för natur, klimat och miljö tillsammans med andra? Vill du lära dig mer om dessa frågor och om Naturskyddsföreningen? Sök vårt ideella traineeprogram, med start i augusti
Scroll to content

Välkommen med din ansökan till vårt ideella traineeprogram!

Varje år arrangerar Naturskyddsföreningen ett ideellt traineeprogram. Som ideell trainee får deltagarna en unik möjlighet att verka för en bättre miljö och samtidigt lära känna Naturskyddsföreningen på djupet. Deltagarna får en grundlig introduktion till föreningens frågor och strategier på lokal, nationell såväl som global nivå. 
Programmet löper läsårsvis. Nästa traineeprogram pågår mellan augusti 2021 och maj 2022. 

Du som söker ska ha lust, energi och tid att engagera dig i ideellt våra frågor, ca 2 timmar per vecka utöver de sex träffarna som ingår i programmet. (Dagtid fredag lördag, se datum längre ner.)

Du ska vara 20-30 år. Du behöver inte vara expert på miljöfrågor idag! Vi strävar efter en mångfald av perspektiv och erfarenheter i vår förening och vill spegla det även i traineegruppen så vi hoppas personer med olika bakgrunder, från alla delar av landet söker till programmet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt engagemang och/eller av att leda, inspirera och/eller koordinera grupper i något sammanhang.

Programmet innehåller sex träffar, dagtid fredag-lördag. Så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar social distans sker träffarna digitalt. Därefter kommer hälften av träffarna att ske digitalt och hälften att hållas på Naturskyddsföreningens rikskansli i Stockholm.

Under träffarna håller rikskansliets anställda utbildningspass om föreningens sakområden så som klimat och biologisk mångfald, samt om föreningens mål, strategier och metoder. Du lär dig även om föreningsutveckling och ledarskap. Mellan träffarna kommer du att genomföra ett ideellt uppdrag tillsammans med andra aktiva i föreningen, t ex i rollen som projektledare.

Välkommen med din ansökan senast 6 maj. Var noggrann med dina svar i urvalsfrågorna. Du behöver däremot inte lägga krut på ett personligt brev. Var mån om att svara på ett sätt som lyfter dina kompetenser och erfarenheter på ett korrekt sätt.


Frågor och svar om det ideella traineeprogrammet!

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna från dem som är intresserade av att söka. 

Hur mycket tid tar det?

Du deltar på sex obligatoriska träffar. De sker dagtid, fredag-lördag.  

Mellan träffarna ska du göra uppgifter. Du ska även göra en ideell insats tillsammans med andra aktiva inom Naturskyddsföreningen, vanligtvis på din ort.

Hur mycket tid du lägger på din ideella insats är flexibelt. Du behöver dock kunna planera in i snitt två timmar i veckan till uppgifter och ideell insats under hela läsåret, utöver tiden du lägger på de sex träffarna.

Vad är syftet med det ideella traineeprogrammet?

Att du på ett roligt och socialt sätt lär dig mer om Naturskyddsföreningens frågor, bidrar med dina infallsvinklar och kompetenser, och hittar en plats i Naturskyddsföreningens folkrörelse. Genom att få in nya unga och engagerade personer i vår förening hoppas vi kunna stärka kompetensen i vår ideella rörelse, utmana oss själva och bli duktigare på att nå ut till fler, på nya sätt.  

Leder ideella traineeprogrammet till jobb på Naturskyddsföreningens rikskansli?

Programmet vänder sig till personer som är intresserade av att engagera sig i föreningens ideella rörelse. Om du uteslutande är intresserad av att arbeta på rikskansliet så är en avlönad tjänst eller en praktikplats mer rätt för dig.

Datum för traineeträffarna?

Träffarna är obligatoriska och sker följande datum (fredagar och lördagar): 
Träff 1: 3-4 september
Träff 2: 29-30 oktober
Träff 3: 10-11 december
Träff 4: 4-5 februari
Träff 5: 1-2 april
Träff 6: 13-14 maj

Tid och plats för traineeträffarna?

Om situationen kopplad till covid tillåter kommer tre av träffarna att ske fysiskt på rikskansliet i Stockholm. Vi kommer då att ses mellan klockan 10-17. 
De digitala träffarna sker kl 10-15.

Hur är en träff uppbyggd?

På fredagarna träffar deltagarna sakkunniga och andra anställda på rikskansliet. Deltagarna får en inblick i Naturskyddsföreningens sakfrågor, metoder och aktuella utmaningar. Detta varvar med utbyte mellan deltagarna och möjlighet att lära känna varandra.

Lördagarna är inriktade på ämnen som ledarskap, föreningsutveckling, idéutveckling, processledning, digitalt mötesledarskap, facilitering och projektledning.

Ett långsiktigt hållbart engagemang löper som en röd tråd genom programmet. Engagemanget i programmet ska vara en källa till energi och utveckling, inte stress.

Hur påverkas traineeprogrammet av situationen med covid-19?

Naturskyddsföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Traineeträffarna kommer därför att hållas digitalt så länge social distans är rekommenderad. 

Kostar det något att vara ideell trainee?

Nej. Vi ersätter dig för resor till och från de fysiska träffarna. Behöver du övernattning i Stockholm så uppmanar vi alltid deltagarna att försöka bo hos vänner eller bekanta men går det inte så hjälper vi till med vandrarhem.

Får jag lön?

Nej, detta är ett ideellt engagemang.

Måste jag vara medlem för att söka?

Nej, men vi förutsätter att du delar våra värderingar och att du blir medlem om du blir antagen.

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Åsögatan 115
116 24 Stockholm Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor